Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Kameraövervakning (CCTV)

Många företag för idag en ojämn kamp mot svinn, inbrott och skadegörelse. Inbrott leder till otrygghet, produktionsbortfall och andra störningar i verksamheten. Skadegörelse kostar pengar, tid och engagemang – helt i onödan – och om åtgärder inte sätts in i tid eskalerar ofta skadegörelsen och bidrar till en otrygg närmiljö.

Kameraövervakning på allmän plats i Sverige är reglerat i lagen om allmän kameraövervakning (SFS 1998:150). Lagen berör det som övervakas i övervakningskamerans blickfång på de platser allmänheten har tillträde. I varje fall av alltid kameraövervakning gäller Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och (i vissa situationer) butiker undantas från kravet på tillstånd, för dessa krävs enbart en anmälan till länsstyrelsen.

Det finns en uppsjö av olika kameralösningar för alla tänkbara behov, bl.a. rörelseaktiverade kameror. Dessa används antingen för att undvika onödiga inspelningar eller för att skicka signalen till, exempelvis en larmcentral som kan kontrollera vad som pågår.

Till detta förekommer dubbelriktad ljudkommunikation så att larmoperatören kan tala med personerna som befinner sig på platsen.

Bilden från kameran kan överföras via koaxialkabel eller tvåtråd till en monitor och/eller videolagrare. Vanligare är att skicka videosignalen via TCP/IP i ett datanät. Även trådlösa kameror förekommer.

El-kompaniet har kompetensen

El-kompaniet installerar allt från enstaka kameror i butiksmiljö till stora komplexa system med intelligent videoanalys (IVA). Ett av våra större projekt var CCTV-systemet på Malmö Centralstation, där vi installerade och projekterade över 100 HD övervakningskameror.  Vi kan även integrera kamerorna i befintligt nätverk eller larmsystem likaså skapa helt nytt system och få direkt åtkomst till kamerorna via VPN, WEB lösningar eller smartphones.

El-kompaniet är certifierade Milestone Advanced Partner och kan leverera både enkla och mer avancerade CCTV system. Vi installerar i enlighet med SSF 1062/1069 med egna behöriga CCTV ingenjörer. Vår huvudleverantör är svenska Axis, men vi installerar även kameror från många andra tillverkare.

Hos oss får du hjälp med allt från projektering och installation till licensfrågor, tillståndsansökan och service.

Traditionella kameror

Den vanligaste formen av kameror är fast monterade kameror som kallas domekameror på grund av den typiska genomskinliga globen (på engelska “dome”). Kameror som är styrbara av en operatör via en manöverpanel s.k. PTZ kameror (Pan Tilt Zoom) är också vanliga.

Värmekameror

Värmekameror använder sig av värmeenergi för att se och kan ge bild i totalt mörker, i tät dimma men även genom rök, regn och snö.
Värmekamrererna är effektiva mot skadegörelse på skolgårdar, företag. Det går även att koppla in värmekameran i alarmsystem för övervakning.

Kontakta oss för mer information.