Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Niclas ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Calle har koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Våra kunder

Corem – Vi utför all eldrift åt fastighetsbolaget Corem i södra Skåne samt gör allt från service till entreprenader.

MVB – Service, ROT och mindre till medelstora entreprenader utför vi åt MVB Syd.

Riksbyggen – Avhjälpande underhåll på ett antal av deras fastigheter samt att vi har beredskap på dessa.

Svenska Hus – Drift &  underhåll av deras svag- och starkströmsanläggningar, brandlarm, passagesystem m.m. samt utför diverse servicearbeten.

Trafikverket – Vi utför förebyggande och avhjälpande underhåll på all trafikinformationsutrustning i södra Sverige samt moderniserar gamla och bygger nya tågstationer.

Skånetrafiken – Elkompaniet utför både konsultation, projektering samt el/telearbeten vid stationer, terminaler och busshållplatser i hela Skåne till Skånetrafiken. Vi utför även drift och underhåll samt periodisk tillsyn över alla Skånetrafikens anläggningar.

Jernhusen Stationer – Är en av våra äldsta kunder.  Vi ansvarar för drift och underhåll av deras tele-/data-, passersystem-, CCTV- och KNX-anläggningar.

Jernhusen Depåer – Tillhör också en av våra äldsta kunder som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.

Euromaint – Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande el/tele/data-arbeten till. Euromaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.

Forex – Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.

PNO – Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.

Swemaint – Ännu en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år.  Vi utför alla förekommande el-, tele- och datainstallationer i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.

Veksø – Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.

SJ – Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.

HSB – Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.

PEAB – Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.

NCC – Utför vi fortlöpande stora entreprenader till – tidigare utförda entreprenader är Äldsta Station (Kungalängan), Glashallen, Centralhallen på Malmö C.

SSP – Har vi utfört diverse elinstallationer i O´learys, Burger King och Starbucks nyöppnade restauranger på Malmö C.

getITsafe – Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.

Andra kunder är Jernhusen Verkstäder,  Malmö Stad, Gatukontoret och Servicekuben etc.