Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Våra kunder

Corem – Vi utför all eldrift åt fastighetsbolaget Corem i södra Skåne samt gör allt från service till entreprenader.

MVB – Service, ROT och mindre till medelstora entreprenader utför vi åt MVB Syd.

Riksbyggen – Avhjälpande underhåll på ett antal av deras fastigheter samt att vi har beredskap på dessa.

Svenska Hus – Drift &  underhåll av deras svag- och starkströmsanläggningar, brandlarm, passagesystem m.m. samt utför diverse servicearbeten.

Trafikverket – Vi utför förebyggande och avhjälpande underhåll på all trafikinformationsutrustning i södra Sverige samt moderniserar gamla och bygger nya tågstationer.

Skånetrafiken – Elkompaniet utför både konsultation, projektering samt el/telearbeten vid stationer, terminaler och busshållplatser i hela Skåne till Skånetrafiken. Vi utför även drift och underhåll samt periodisk tillsyn över alla Skånetrafikens anläggningar.

Jernhusen Stationer – Är en av våra äldsta kunder.  Vi ansvarar för drift och underhåll av deras tele-/data-, passersystem-, CCTV- och KNX-anläggningar.

Jernhusen Depåer – Tillhör också en av våra äldsta kunder som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.

Euromaint – Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande el/tele/data-arbeten till. Euromaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.

Forex – Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.

PNO – Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.

Swemaint – Ännu en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år.  Vi utför alla förekommande el-, tele- och datainstallationer i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.

Veksø – Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.

SJ – Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.

HSB – Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.

PEAB – Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.

NCC – Utför vi fortlöpande stora entreprenader till – tidigare utförda entreprenader är Äldsta Station (Kungalängan), Glashallen, Centralhallen på Malmö C.

SSP – Har vi utfört diverse elinstallationer i O´learys, Burger King och Starbucks nyöppnade restauranger på Malmö C.

getITsafe – Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.

Andra kunder är Jernhusen Verkstäder,  Malmö Stad, Gatukontoret och Servicekuben etc.