Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Niclas ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Calle har koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Våra kunder Mobil

Våra kunder

Skånetrafiken – El-kompaniet utför både konsultation, projektering samt el/telearbeten vid stationer, terminaler och busshållplatser i hela Skåne till Skånetrafiken. El-kompaniet utför även drift och underhåll samt periodisktillsyn över alla Skånetrafikens anläggningar.

Jernhusen Stationer – Är en av våra äldsta kunder. Vi är eldriftansvariga över Malmö C, då vi ansvarar för drift och underhåll av El – Tele – Data – Passage – CCTV – KNX. Vi utför även installation och service på deras övriga fastigheter och utrustning.

Jernhusen Depåer – Tillhör även en av våra äldsta kunde som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.

Euromaint – Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande El – Tele – Data arbeten till. Euomaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.

Forex – Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.

PNO – Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.

Swemaint – Är en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år.  Vi installerar alla förekommande El – Tele – Data arbeten i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.

Veksø – Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.

SJ – Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.

HSB – Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.

PEAB – Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.

NCC – Utför vi fortlöpande stora entreprenader till – pågående är Äldsta Station (Kungalängan) samt tidigare utförda entreprenader såsom Glashallen, Centralhallen på Malmö C.

SSP – Har vi utfört diverse elinstallationer i O´learys, Burger King och Starbucks nyöppnade restauranger på Malmö C.

getITsafe – Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.

Andra kunder är Jernhusen Verkstäder, Trafikverket, Malmö Stad, Gatukontoret och Servicekuben etc.