Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Niclas ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Calle har koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Tågstationer

El-kompaniet Svenska AB genomför alla typer av arbete och uppdrag när det gäller tågstationer som innefattar spårmiljö, allt från totalentreprenader till projektering, installationer samt driftsättning av utrustning på stora tågstationer och terminaler. Vi utför även småreparationer.

Vi utför drift, underhåll och periodisk tillsyn då vi kontrollerar så att all utrustning fungerar samt har rätt funktion och protokollför tillsynen enligt framtagna rutiner.

Under flera år har vi projekterat och byggt flertalet tågstationer i Skåne. För att arbeta och projektera i spårmiljö med högspänning har vår personalstyrka specialkompetens inom detta område genom utbildning enligt gällande krav från myndigheter, då vi ser till att all utrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och rätt funktion.

Vi projekterar och installerar samt driftsätter flertalet teknisk utrustning:

  • Kanalisation.
  • Belysningsanläggningar.
  • Dynamisk information (monitorer, displayer, skyltar).
  • Statisk information.
  • Klockor och ur.
  • Högtalaranläggningar.
  • Biljettsystem.
  • Fibernät.
  • Automater.
  • Kameraövervakning (CCTV).

Våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, kommuner, NCC, PEAB, Veksø.

Kontakta oss för mer information.