Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Niclas ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Calle har koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Service

El-kompaniet Svenska AB har en väl utbyggd serviceavdelning med korta ledtider och snabba insatser. Vår välutbildade personal utbildas fortlöpande för att hela tiden möta aktuella krav och regler inom branschen.

El-kompaniet har flera års erfarenhet och kompetent personal inom serviceavdelningen. Vi erbjuder flera tjänster såsom installationer och felavhjälpning. Vi utför även belysningsoptimering samt belysningsinstallationer som gör anläggningar mer kostnadseffektiva. Våra servicebilar är utrustade för att klara alla typer av arbeten.

Våra tjänster:

  • Felavhjälpning.
  • Installationer.
  • Reparationer.
  • Felsökning.
  • Termografering.
  • Energianalysering.
  • Belysningsoptimering.

Kontakta oss för mer information.