Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Infrastruktur

El-kompaniet Svenska AB utför alla typer av arbeten och uppdrag i olika Infrastruktur projekt. Allt från totalentreprenader till projektering och Installationer. Vi utför även driftsättning och reparationer av utrustning på terminaler, tågstationer, gator och torg.

Våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, Kommuner, NCC, PEAB, Veksø.

De tjänster som El-kompaniet utför är av skilda slag. Tjänsterna omfattar olika arbeten inom el- och teletekniksektorn som är nödvändiga i samband med om- och nybyggnation av stationer, busshållplatser och terminaler. Likaså ingår tjänster för att upprätthålla och komplettera register över anläggningar med el-ström.

Vi på El-kompaniet ansvarar för att all utrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och funktion.

Vi deltar i många olika kollektivtrafikprojekt som utförare av delar i projekten.

För tågtrafikens resenärer monterar El-kompaniet olika faciliteter bl.a. belysningsanläggningar, läskärmar och informationsenheter på tågperronger. För bussresenärer uppförs terminalanläggningar samt busshållplatser med väntutrymmen och informationsanläggningar. Bussterminalerna samt busshållplatserna byggs och drivs i samarbete mellan de tre olika parterna Trafikverket, Kommunen och Skånetrafiken.

Våra tjänster – Översiktlig beskrivning av arbete som vi utför och erbjuder:

 • Kanalisation.
 • Belysningsanläggningar.
 • Dynamiskinformation (monitorer, displayer, skyltar).
 • Statiskinformation.
 • Klockor och ur.
 • Högtalaranläggningar.
 • Biljettsystem.
 • Fibernätverk.
 • à-jourhållning av dataregister för befintliga el- och teleanläggningar, inkluderande status.
 • Registrering av nytillkommande eller förändringar av befintliga anläggningar i detta.
 • Fotografering, beskrivning i text.
 • Bevara registret uppdaterat med redovisning av erforderliga okulärbesiktningar och periodisk tillsyn.
 • Deltagande i utredningar, projektmöten och kontakter med Trafikverket, fastighetsägare, Kommuner och andra konsulter.
 • Drivande av beställarens el- och teletekniska frågor under utredningar, projektmöten och kontakter med elleverantörer, Kommuner, entreprenörer och övriga konsulter.
 • Bestämmande av lämpliga åtgärder för och utformning av beställarens el- och teletekniska anläggningar tillsammans med beställaren och hans övriga konsulter.
 • Utarbetande av nödvändiga skrivelser, kartor/ ritningar, skisser, el-scheman, konstruktions- och relationshandlingar.
 • Uppföljning och deltagande i besiktningar och kontroller av genomförande.
 • Drivande av besiktningar och kontroller av entreprenaddelar.
 • Utförande av erforderlig service och periodisk tillsyn på platsen för olika anläggningar efter inkomna felanmälningar.
 • Utförande av årlig periodisk tillsyn av elanläggningar.
 • Utförande av årligt servicebesök på elanläggningar och härvid utföra nödvändig service och underhåll.

Kontakta oss för mer information.