Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Förvaltare

Vi på El-kompaniet vet att förvaltare ställer väldigt höga krav på tjänster som levereras. Därför lägger vi stor vikt på snabb support och stöd för våra kunder.

El-kompaniet arbetar med ett aktivt miljötänk när vi konsulterar lösningar med våra kunder. Vi fokuserar på tekniska lösningar och ny teknik som bidrar till en hållbar miljö och vi håller oss ständigt uppdaterade för att kunna erbjuda det bästa.

Eldriftsansvariga

El-kompaniet kan vara eldriftsansvariga och utföra drift och underhåll samt periodisk tillsyn för att uppfylla myndighetskrav samt för att minimera skador och avhjälpa elavbrott innan de uppstår. Vi kommer mer än gärna med förbättringsförslag till våra kunder för att spara energi och pengar.

Våra tjänster:

  • Jour.
  • Energioptimering.
  • KNX och belysningsstyrning.
  • Termografering.

Kontakta oss för mer information.