Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Eldriftsansvarig

Om ditt företag saknar rätt kompetens för eldrift kan vi på El-kompaniet ta på oss eldriftansvaret för din anläggning. Vi åtar oss att upprätthålla driftsäkerhet, lagar och förordningar som ställs på anläggningsägaren.

Eldriftansvarig är den person som har fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för den elektriska anläggningens skötsel

Vi på El-kompaniet har stor erfarenhet av att vara eldriftansvariga och ser till att din elanläggning uppfyller offentliga myndigheters uppställda krav.

Ansvar och kontroll av elanläggning enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Innehavare avser en person som disponerar över och ansvarar för egendom t.ex. genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Det åligger anläggningens innehavare att:

  • Se till att anläggningen är utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador.
  • Utöva kontroll av anläggningen.

Eldriftansvarig för elanläggningen

För varje elanläggning ska det finnas en ansvarig person, den eldrift ansvarige. För att veta mer se svenska standarden SS-EN 50 110-1, skötsel av starkströmsanläggningar.

Kontakta oss för mer information.