Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Elanläggningsansvarig

Elanläggningsansvarig är den person eller organisation som har det övergripande ansvaret att säkerställa elanläggningens säkra skötsel genom att besluta om regler, organisation och arbetsrutiner.

Anläggningsinnehavaren avser en person som disponerar över och ansvarar för egendom t.ex. genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.
Denne har skyldigheter och ansvar för bland annat kontroll och skötsel av den elektriska anläggningen. Kraven regleras i starkströmsförordningen och i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Om ditt företag saknar rätt kompetens kan vi ta på oss dessa roller för din anläggning.
Vi har stor erfarenhet av drift & underhåll och kan se till att din elanläggning uppfyller offentliga myndigheters uppställda krav.

Kontakta oss för mer information.