Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Dynamisk information

Dynamisk information på en station kan bl.a. upplysa om aktuellt trafikläge och prognoser för kommande trafikläge. Det kan också vara information av annan art såsom reklamskyltar och dylikt.

El-kompaniet monterar och installerar dynamiska informationstavlor av alla slag som riktar sig mot olika publik. Vi har bl.a. installerat och monterat informationstavlor på buss- och tågstationer i hela Skåne åt Skånetrafiken. Vi har även installerat informationstavlor i samarbete med Trivector i citytunneln, Hyllie och Triangeln.

På Malmö- och Lunds centralstationer har vi installerat s.k. ”Jernhusen-media skärmar” åt Jernhusen som visar nyheter om stationen.

Våra tjänster:

  • Kanalisation, brunnar.
  • Grävningsarbeten.
  • Specialstallage och fundament.
  • Kabelskåp.
  • El-abonnemang.
  • Kraft- och datainstallationer.
  • Kommunikationsutrustning.
  • m.m.

Kontakta oss för mer information.