Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Drift & Underhåll

El-kompaniet erbjuder en rad av tjänster inom drift och underhåll för våra kunder. Vi utför våra uppdrag för att säkerställa att förekommande myndighetskrav uppfylls samt att anläggningen fungerar som den ska.

Vi kan erbjuda flera typer av avtal, från enkla periodiska tillsyner till att vi tar ett helhetsansvar för fastighetens tekniska funktioner och prestanda.

Våra tjänster:

  • Tillsyn/periodisk kontroll.
  • Förebyggande underhåll.
  • Avhjälpande underhåll.
  • Förbättringsförslag.
  • Driftoptimering.
  • Energieffektivisering.

Kontakta oss för mer information.