Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Bygg/fastighet

El-kompaniet Svenska AB är ett flexibelt elföretag som utför arbeten åt såväl bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och byggföretag som egenföretagare, affärer och butiker. Vi utför allt från lysrörsbyte till ny-, om- och tillbyggnation.

BRF & Fastighetsägare

Problem i en fastighet med flera boende är ofta något som behöver åtgärdas snabbt. Vi erbjuder snabb service med korta ledtider.

Mer information

Förvaltare

Vi kan vara eldriftsansvariga och utföra drift och underhåll samt periodisk tillsyn för att uppfylla myndighetskrav, men även för att minimera skador och avhjälpa elavbrott innan de uppstår.

Mer information

Affärer & Butiker

Ett bra intryck är viktigt vid försäljning. Vi erbjuder en rad tjänster för butiksanpassning.

Mer information

Bygg & Entreprenad

Vi utför alla typer av arbeten och uppdrag i olika entreprenadprojekt, stora som små.

Mer information