Elkompaniet Svenska AB

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

El-kompaniet var med om att installera Sveriges finaste kontor 2012

Installation av statisk o dynamisk trafikantinformation i Glashallen

El-kompaniet gör rutinkontroll av ställverk på Malmö C

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

El-kompaniet ser till att omkoppling sker…

Installation av statisk o dynamisk trafikantinformation på Malmö C

El-kompaniet ser till att omkoppling sker…

Montage av biljettautomat och trafikantinformation på Triangeln

El-kompaniet på serviceuppdrag…

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Vi är ett El­‐Tele installationsföretag med 26 anställda.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Bygg & Entreprenad

Beroende på hur mycket beställaren vill utforma och påverka i detalj väljer man olika former för entreprenaden; Total-, utförande- eller funktionsentreprenad.

El-kompaniet utför alla typer av arbeten och uppdrag i stora som små entreprenadprojekt, allt från utförandeentreprenader till projektering och totalentreprenad.

El-kompaniet kan delta i utredningar, projektmöten och som kontakt med fastighetsägare, kommuner och konsulter. Vi kan även vara drivande av beställarens el- och teletekniska frågor samt hjälpa till med bl.a. utarbetande av skrivelser, kartor/ ritningar, el-scheman, konstruktions- och relationshandlingar.

Några av våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, Kommuner, NCC, PEAB, Veksø.

Vi kan utföra förekommande elarbeten i alla entreprenader.

Våra tjänster:

  • Hög/lågspänningsställverk.
  • Transformatorinstallationer.
  • Reservkraftsanläggningar.
  • Tele/data.
  • Belysning och belysningsstyrning.
  • Fastighetsautomation.
  • Energibesparing.
  • Mediainstallationer.
  • Elvärme.
  • m.m.

Ett samarbete med El-kompaniet ger dig en trygg samarbetspartner under entreprenadtiden samt en möjlighet att få ett tryggt samarbete under garantitiden och inte minst när garantin har gått ut.

Kontakta oss för mer information.