Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Niclas ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Calle har koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Bygg & Entreprenad

Beroende på hur mycket beställaren vill utforma och påverka i detalj väljer man olika former för entreprenaden; Total-, utförande- eller funktionsentreprenad.

El-kompaniet utför alla typer av arbeten och uppdrag i stora som små entreprenadprojekt, allt från utförandeentreprenader till projektering och totalentreprenad.

El-kompaniet kan delta i utredningar, projektmöten och som kontakt med fastighetsägare, kommuner och konsulter. Vi kan även vara drivande av beställarens el- och teletekniska frågor samt hjälpa till med bl.a. utarbetande av skrivelser, kartor/ ritningar, el-scheman, konstruktions- och relationshandlingar.

Några av våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, Kommuner, NCC, PEAB, Veksø.

Vi kan utföra förekommande elarbeten i alla entreprenader.

Våra tjänster:

  • Hög/lågspänningsställverk.
  • Transformatorinstallationer.
  • Reservkraftsanläggningar.
  • Tele/data.
  • Belysning och belysningsstyrning.
  • Fastighetsautomation.
  • Energibesparing.
  • Mediainstallationer.
  • Elvärme.
  • m.m.

Ett samarbete med El-kompaniet ger dig en trygg samarbetspartner under entreprenadtiden samt en möjlighet att få ett tryggt samarbete under garantitiden och inte minst när garantin har gått ut.

Kontakta oss för mer information.