Elkompaniet Svenska AB

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation i Glashallen

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Installationskontroll pågår

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Montage av RWC-larm hos MSA

El-kompaniet ser till att omkoppling sker

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Fibersvetsning åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Belysningsdesign på Glasvasen

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Genomgång med arbetslaget

Det gäller att ha koll på handlingarna

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

Arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln pågår för fullt!

Vill du ta värvning i el-kompaniet? Kontakta oss nu!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

Bussterminaler

El-kompaniet Svenska AB utför alla typer av arbete och uppdrag när det gäller bussterminaler och hållplatser, allt från totalentreprenader till projektering, installationer samt driftsättning av utrustning på stora busstationer, terminaler, hållplatser. Vi utför även småreparationer av utrustningen.

El-kompaniet utför drift, underhåll och periodisk tillsyn då vi kontrollerar så att all utrustning fungerar samt har rätt funktion och protokollför tillsynen enligt framtagna rutiner.

El-kompaniet har under flera år projekterat och byggt flertalet busshållplatser och terminaler i Skåne. För att arbeta och projektera trafikantinformationen på bästa sätt i dessa miljöer har vår personalstyrka specialkompetens, då vi ser till att all utrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och rätt funktion.

Vi projekterar, installerar samt driftsätter flertalet teknisk utrustning:

  • Kanalisation.
  • Belysnings anläggningar.
  • Dynamiskinformation (monitorer, displayer, skyltar).
  • Statiskinformation.
  • Klockor och ur.
  • Högtalaranläggningar.
  • Biljettsystem.
  • Fibernät.
  • Automater.
  • Kameraövervakning (CCTV).

Våra största kunder är Skånetrafiken, Jernhusen, SJ, Trafikverket, kommuner, NCC, PEAB, Veksø.

Kontakta oss för mer information.