Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Brandlarm

Brandlarmets primära uppgift är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brandhändelse i så god tid att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador. Att skapa förutsättningarna för ett väl fungerande brandlarm kräver en anpassning till den verksamhet som bedrivs, personerna i verksamheten och lokala resurser.

Automatiskt brandlarm

Ett automatiskt brandlarm används för att tidigt upptäcka brand, vilket normalt sker genom rök- eller värmedetektorer. Centralapparaten vidarebefordrar signalen till en bemannad plats där man kan vidta åtgärder till följd av larmet.

Ägaren av automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten, vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm består av detektorer precis som ett automatiskt brandlarm, men vid detektion av brand aktiveras endast larmklockor eller sirener.

Utrymningslarm krävs framförallt i byggnader där flera personer kan påverkas av en brand, exempelvis i samlingslokaler. Utrymningslarmet kan startas manuellt eller automatiskt och består normalt av sirener eller talande utrymningsmeddelanden.

El-kompaniet har stor erfarenhet av både små och stora brandlarmslösningar, allt från lokala system för brandgasventilation till aspirerande system i spårmiljö, men även integration med överordnade system och talande utrymningslarm.

Vi är idag anläggningsskötare på ett antal anläggningar. Vi tar hand om möten med räddningstjänsten, ordnar revisionsbesiktningar, uppdaterar orienterings- och serviceritningar samt gör månads- och kvartalsprov på anläggningarna.

El-kompaniet samarbetar med flera stora aktörer och levererar både enkla och mer avancerade brandlarmsystem.

Hos oss kan du få hjälp med allt från projektering och installation till anläggarintyg och regelbunden service.

Kontakta oss för mer information.