Elkompaniet Svenska AB

Smakfulla kontor

Installation av realtidsinformation på Hyllie station

Byte av statisk och dynamisk trafikinformation på Alvesta station

Andreas utför installationskontroller

El-kompaniet utförde en totalentreprenad på Glasvasen

Här installerar vi en effektfull belysning på Jerntorget

Benny svetsar fiber åt Trafikverket

Installation av statisk och dynamisk trafikinformation på Malmö C

Montage av biljettautomat och trafikinformation på Triangeln

Henrik har fullt upp med arbetena inför det kommande bygget på Hornstekeln.

Vi hjälper Skanska och Skånetrafiken att bygga spårväg i Lund.

El-kompaniet firar 30 år!

Spårvägsstafetten i Lund
Vårt snabbaste lag var riktigt nöjda med en bra placering.

Vi är ett medelstort El­‐Tele installationsföretag.

El-kompaniet Svenska AB kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Om oss mobil

Om oss

El-kompaniet grundades året 1989. El-kompaniet är ett medelstort installationsföretag med 26 anställda och vi är certifierade inom ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001. Vi inriktar oss mot företag och Brf, då vi utför allt från service och underhållsarbeten till om- och nybyggnationer.  De vanligaste typer av installationer som vi genomför är bl.a. kraft, nätverk, fiber, tele, belysning, säkerhet, KNX och kameraövervakning.

Vår affärsidé är att skapa ömsesidigt förtroende och långsiktiga relationer.

Våra riktlinjer för att uppnå affärsidén är att:

 • Utföra alla typer av El, Tele, Data, Passage, Brand, KNX, CCTV installationer.
 • Utföra drift och underhåll samt vara driftansvariga över kundens anläggning.
 • Vara drivande i olika projekt samt utföra projektering och konsultation.
 • Tillvarata våra kunders intresse och följa gällande regler och krav från myndigheter.
 • Leverera i tid med hög kvalitet. 

Vi är uppdelade i fem olika avdelningar med specialkompetens inom varje område:

 • Service: snabba arbeten och utryckningar med korta ledtider, typ: felavhjälpning, installationer, reparationer och felsökning.
 • Entreprenad: större arbeten med längre ledtider.
 • IT/Teleteknik: alla arbeten inom Tele, Data, CCTV, Passage, KNX och Brandlarm.
 • Infrastruktur: tågstationer, bussterminaler, väderskydd, statisk och dynamisk information samt övrig trafikinformation.
 • Eldrift: eldriftansvariga för kundanläggningar, typ: Skånetrafiken, Svenska Hus etc. Vi utför drift och underhåll, periodisk tillsyn för att uppfylla myndighetskrav men även för att minimera skador och elavbrott.

Vår målsättning är att skapa ömsesidigt långsiktiga relationer och detta har inte förändrats sedan starten 1989.

 • Vi har till stora delar haft samma kunder sedan starten 1989.
 • Vår affärsidé är att skapa ömsesidigt förtroende och långsiktiga relationer.

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)

El-kompaniet firar 25-års jubileum 2014 (1989-2014)